Apteczki pierwszej pomocy

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY

Zgodnie z § 44. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pózn.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

- punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne

- apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

W punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach, w widocznym miejscu, należy umieścić instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, a także wykazy pracowników, którym powierzono obsługę punktów i apteczek, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwo dostępne i oznakowane zgodnie z Polską Normą.

W celu prawidłowego wyposażenia apteczek zdefiniowano odpowiednie normy, które określają ich trwałość.

 

OKRES TRWAŁOŚCI APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY

Na każdym produkcie z wyposażenia apteczki umieszczony jest numer partii, data produkcji i data ważności produktów sterylnych (pełne 5 lat). Natomiast na etykiecie apteczki umieszczona jest data ważności produktów sterylnych (tak sama jak na poszczególnych produktach wewnątrz apteczki) i data produkcji całej apteczki lub wkładu. Data produkcji całej apteczki jest późniejsza niż data produkcji samego wkładu. Dlatego też na etykiecie apteczki data ważności nie ma pełnych 5-ciu lat.

 

WYPOSAŻENIE APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

 

NORMA DIN13157

Wkład ten służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy.

Posiada podstawowe wyposażenie zgodnie z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.

 

W skład wyposażenia apteczki wchodzą:

- plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)

- plaster z opatrunkiem 6 x10 cm (8 szt.)

- zestaw plastrów, 4 rodzaje

- bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.)

- bandaż z kompresem 8 x10 cm (3 szt.)

- bandaż z kompresem 10 x 12 cm (1 szt.)

- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)

- kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)

- kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)

- zimny kompres (1 szt.)

- koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)

- bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)

- bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)

- chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)

- nożyczki 19,5 cm (1 szt.)

- chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.)

- torba foliowa 30 x 40 cm (2 szt.)

- rękawiczki winylowe (2 pary)

- instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia

 

NORMA DIN13164

Wkład ten służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy.

Posiada podstawowe wyposażenie zgodnie z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.

 

W skład wyposażenia apteczki wchodzą:

- plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)

- plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.)

- bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)

- bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)

- rękawiczki winylowe (2 pary)

- chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)

- chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (2 szt.)

- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x10 cm (3 szt.)

- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x12 cm (1 szt.)

- kompres gazowy 10 x 10 cm (6 szt.)

- chusta trójkątna 96 x 96 x136 cm (2 szt.)

- koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)

- nożyczki 14,5 cm (1 szt.)

- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Serdecznie zapraszamy do zakupu apteczek pierwszej pomocy w naszym sklepie internetowym:

www.bhpsprzedaz.pl/category/apteczki.